RODO INFORMACJE OGÓLNE

www.horyzontplus.pl


Informacje ogólne

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzu kontaktowym, jest TomPol Capital sp. z o.o. , zwany dalej Administratorem serwisu, tel.: +48  44 710 03 84, adres e-mail: biuro@horyzontplus.pl, adres e-mail: info@tompol.com.pl,
  2. Dane są zbierane w celu odpowiedzi na zapytania oraz wysyłanie maili dotyczących odpowiedzi na zawarte pytania.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W sprawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania prosimy o kontakt mailowy info@tompol.com.pl,
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania odpowiedzi na zapytanie ofertowe “formularz email”, na stronie, oraz zapisania się do newslettera.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych


TomPol Capital sp. z o.o.